Promotivne i PR fotografije su u današnje vreme obavezni deo svakog poslovanja

Promo fotografije su bitan element za predstavljanje vaše kompanije. Mogu biti na beloj, sivoj ili crnoj pozadini, u zavisnosti od toga kako treba predstaviti osobu na fotografiji. Mogu se raditi u više odevnih kombinacija i na taj način dobijate potpuno različite fotografije za minimum uloženog vremena. U zavisnosti od profesije, moguće je (a nekada i poželjno) koristiti određene rekvizite.

Poslovni portreti poboljšavaju kvalitet promocije u medijima i na internet mrežama, a ujedno pružaju priliku da istaknete svoje poslovne vrednosti.

Više primera možete naći na našem BLOGU

Ili na našoj Instagram stranici -> AKK foto media